Nowa kotłownia w budynku Urzędu Gminy

Odsłony: 632

Nowa kotłownia w budynku Urzędu Gminy

Zakończone zadanie pod nazwą „Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Kazanowie z węglowej na olejową”. Prace polegały na przeprowadzeniu robót budowlanych, remontowych, instalacyjnych i elektrycznych w istniejącej kotłowni oraz pomieszczeniu składowania węgla w budynku Urzędu Gminy dostosowując te pomieszczenia na potrzeby nowej kotłowni z kotłem olejowym, obiegiem grzewczy, zbiornikami oleju oraz całą infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania. Wykonawcą robót była firma SGW BUDOWNICTWO Waldemar Stelmach Sp. Komandytowa z Radomia reprezentowana przez Pana Grzegorza Lipka. Inspektorem nadzoru inwestorskiego był Pan Adam Sztal.

Koszt przedsięwzięcia 245.132,31 zł. Powyższa modernizacja miała na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla.