Modernizacja oświetlenia ulicznego

Odsłony: 685

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Miechów i Miechów – Kolonia

„Zakup i montaż elementów oświetlenia ulicznego dróg w miejscowości Miechów i Miechów – Kolonia”. Zrealizowany i oddany do użytku, dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSE 2019