Boisko wielofunkcyjne Zakrzówek - Wieś

Odsłony: 740

Gmina Kazanów pozyskała dofinansowanie
z budżetu Województwa Mazowieckiego

 Gmina Kazanów pozyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „MIWIS MAZOWSZE 2019” na realizację zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzówku – Wieś gm. Kazanów”. Wysokość przyznania pomocy finansowej na realizację zadania wynosi 95 250 zł.