Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Odsłony: 235

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom”

7 marca 2019 r. o godzinie 10 w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazanowie odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Konkurs dotyczył dwóch grup wiekowych. Brali w nim udział uczniowie z ZPO Kaznów, PSP Kowalków, PSP Zakrzówek.
Komisji Konkursowej przewodniczył druh Tadeusz Zych, sekretarzem był mł. bryg. Mariusz Grudziński - przedstawiciel Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu, natomiast osobą organizującą konkurs ze strony Urzędu Gminy był inspektor Adam Kałdonek.
Konkurs składał się z dwóch etapów część pisemnej i ustnej. W eliminacjach gminnych brało łącznie udział 13 uczniów.

Rozstrzygnięcie wyników przedstawiało się w następujący sposób:
Pierwsza grupa wiekowa – uczniowie ze szkół podstawowych klas I - VI
I miejsce Jakub Wójtowicz - PSP Kazanów
II miejsce Wojciech Jaśkiewicz - PSP Zakrzówek
III miejsce Kalina Łychońska - PSP Zakrzówek

Druga grupa wiekowa – uczniowie ze szkół podstawowych klas VII i VIII i gimnazjum:
I miejsce Dominika Molenda - PSP Kowalków
II miejsce Jakub Solecki - PSP Kazanów
III miejsce Dominika Majewska - PSP Kazanów

Po ogłoszeniu wyników Pani Wójt wręczyła nagrody za zajęcie poszczególnych miejsc oraz drobne upominki dla wszystkich uczestników konkursu.
Zwycięzcom gratulujemy osiągniętych wyników i życzymy powodzenia na eliminacjach powiatowych, które odbędą się 29.03.2019 r. w Zwoleniu.