Szkody w uprawach rolnych

Odsłony: 602

Kazanów, 04.07.2018

INFORMACJA

Informuję ,że Rolnicy, którzy ponieśli straty w związku z wystąpieniem suszy na terenie Gminy Kazanów mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lipca 2018 roku do tutejszego Urzędu piętro I pok. Nr 8 /sekretariat/

Do wniosku producent rolny dołącza:
– Kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie na 2018 r. w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego
– Kopię zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)
– Wniosek musi być zgodny z zadeklarowanymi powierzchniami do dopłat bezpośrednich.
– Równocześnie informujemy że możliwość zakwalifikowania uprawy do szacowania zależy od kategorii gleby (mapa kategorii gleb dostępna jest na stronie internetowej IUNG).

Wnioski można pobrać na stronie internetowej www.kazanow.pl lub w Urzędzie Gminy Kazanów pok. Nr 8.

Wójt Gminy
Teresa Pancerz-Pyrka

Kazanów dnia 04 lipca 2018 r.

Wniosek o oszacowanie szkód do pobrania
Informacja dla producentów rolnych składających wniosek