„Dobry Start” 300 dla ucznia

Odsłony: 823

dobry start

„Dobry Start” 300 zł dla ucznia

Świadczenie „Dobry Start” w wysokości 300 zł jednorazowo, przysługiwać będzie na każde dziecko – bez względu na dochody rodziców.

Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia, zaś dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24 roku życia.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole.

Szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Wnioski będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazanowie Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów.

Druk wniosku o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” - plik do pobrania

Załącznik do wniosku „Dobry Start” - plik do pobrania

Wnioski złożone po dniu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu i sierpniu, pieniądze będą wypłacone najpóźniej do końca września.

Wnioski przyjmowane będą w terminie do 30 listopada, a ustalenie prawa do świadczenia i wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dostępne są informacje o świadczeniu “Dobry Start”