Gmina Kazanów pozyskała kolejne dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego

Odsłony: 489

Gmina Kazanów pozyskała kolejne dofinansowania
z budżetu Województwa Mazowieckiego

21 czerwca 2018r. odbyło się uroczyste podpisanie umów związanych z „Mazowieckim Instrumentem Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”. Gmina Kazanów otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na dwa zadania tj. wykonanie węzłów sanitarnych w budynku strażnicy ochotniczej straży pożarnej w miejscowości Dębnica oraz utworzenie placu zabaw w miejscowości Wólka Gonciarska. Gmina Kazanów otrzymała po 10 000 zł. dofinansowania na każde z zadań w formie dotacji.

MIAS MAZOWSZE 2018