Wójt gminy Kazanów otrzymała absolutorium

Odsłony: 751

Wójt gminy Kazanów otrzymała wotum zaufania i absolutorium

29 maja w Urzędzie Gminy w Kazanowie odbyło się jedno z najważniejszych w roku posiedzeń tutejszej Rady Gminy. Podczas sesji radni udzielili wójt Teresie Pancerz-Pyrce zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium za 2022 rok. Oznacza to, że samorząd właściwie zarządzał środkami publicznymi.

W posiedzeniu wzięło udział 13 z 15 zasiadających w Radzie Gminy Kazanów rajców. W pierwszej kolejności przedstawiono raport o stanie gminy za 2022 rok i poddano go pod publiczną debatę. Dokument jest podsumowaniem działalności wójt w minionym roku. Następnie odbyło się głosowanie, podczas którego udzielono wójt Teresie Pancerz-Pyrce wotum zaufania.

Kolejną niezwykle ważną częścią sesji było  zaznajomienie radnych ze stanem finansów gminy Kazanów za 2022 rok. Pozytywną opinię w sprawie realizacji budżetu wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa, a także Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Kazanowie, co jest potwierdzeniem tego, że środkami gospodarowano właściwie. W głosowaniu radni udzielili wójt Teresie Pancerz-Pyrce absolutorium za miniony rok. – Dziękuję bardzo za udzielone mi wotum zaufania i absolutorium. Realizacja zaplanowanego budżetu to wspólna praca samorządu oraz radnych, a wynik, jakim jest szereg zrealizowanych inwestycji jest efektem zaangażowania wielu osób. Przed nami kolejne siedem miesięcy dużych wyzwań, bo tegoroczny budżet jest bardzo ambitny. W trakcie wykonania jest już wiele zadań zarówno drogowych, termomodernizacyjnych, jak i prospołecznych, a w planach kolejne. Przeznaczamy na ten cel bardzo duże środki finansowe i pozyskujemy największe w historii gminy dofinansowania. Wspólnymi siłami jesteśmy w stanie wiele zdziałać – powiedziała wójt Teresa Pancerz-Pyrka.     

Wykonano inwestycje za blisko 5 milionów złotych

Rok 2022 upłynął w gminie Kazanów pod znakiem wielu inwestycji. Tutejszy samorząd przeznaczył na ten cel 5 mln 97 tys. 603 zł. Za te środki zmodernizowano istniejącą infrastrukturę wodociągową w miejscowościach Ranachów-Wieś i Kroczów Mniejszy, zakupiono pompę głębinową do SUW w Wólce Gonciarskiej i wybudowano sieć wodociągową rozdzielczą wraz z przyłączami w obrębie sołectw gminy Kazanów, nieposiadających infrastruktury wodociągowej. Przebudowano też szereg dróg: nr 4502W Kazanów – Kopiec, nr 3548W Iłża – Wólka Gonciarska, Kowalków – Kolonia, Zakrzówek – Kolonia i w miejscowościach: Ostrownica, Osuchów, Dębniak oraz Kowalków.

Samorząd gminy Kazanów w 2022 roku mocno skupił się na przygotowaniu dokumentacji dla realizowanych obecnie inwestycji: termomodernizacji szkół, czy budowy placu zabaw przy PSP w Kowalkowie. W minionym roku wykonano też inwestycje z zakresu  rozwoju turystyki i rekreacji: wybudowano szlak pieszo-rowerowo-wodny wraz z infrastrukturą, a także trawiaste boisko piłkarskie w miejscowości Zakrzówek – Wieś, Zmodernizowano również oświetlenie uliczne w miejscowościach: Kroczów Mniejszy, Ranachów – Wieś, Ostrownica Kolonia, Ruda i Borów.

sesja absolutorium