Konsultacje społeczne pożytek publiczny 2015

Odsłony: 2271

Wójt Gminy Kazanów zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) do udziału w otwartych konsultacjach dotyczących projektu programu współpracy Gminy Kazanów z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 Klubami sportowymi, mieszkańcami, radnymi, organizacjami społecznymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015.

Konsultacje będą trwały od 22 października do 12 listopada 2014r.

Czytaj więcej

Zakup motopompy - dofinansowanie WFOŚiGW w Warszawie

Odsłony: 2461

Zakup motopompy Tohatsu VC82ASE M16/8 oraz ubrania specjalne ochronne NOMEX – 4 szt. dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 20.000,00zł. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazanowie.

Karta Dużej Rodziny

Odsłony: 3666

W związku z wejściem w życie z dniem 16 czerwca 2014r. uchwały nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430) oraz przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (DZ. U. z 2014 r. poz. 755) Wójt Gminy Kazanów informuje

Czytaj więcej