Zakup motopompy - dofinansowanie WFOŚiGW w Warszawie

Odsłony: 966

Zakup motopompy Tohatsu VC82ASE M16/8 oraz ubrania specjalne ochronne NOMEX – 4 szt. dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 20.000,00zł. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazanowie.

Karta Dużej Rodziny

Odsłony: 1585

W związku z wejściem w życie z dniem 16 czerwca 2014r. uchwały nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430) oraz przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (DZ. U. z 2014 r. poz. 755) Wójt Gminy Kazanów informuje

Czytaj więcej